Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chính sách kinh doanh
Định hướng phát triển
Năng lực nhân sự
Sơ đồ tổ chức
Năng lực tài chính
Những thành tựu đã đạt được
Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo


            [ Hướng dẫn thanh toán ]

 
Định hướng phát triển

Xây dựng quy trình làm việc, quản lý chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2004

Phát huy và nâng cao thế mạnh sẵn có của công ty về năng lực quản lý, nhân lực, đội ngũ khách hàng, ... lên một tầm cao mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như để sẵn sàng cùng Việt Nam hội nhập WTO.

Giữ vững và không ngừng tăng nhanh về các con số doanh thu, thị phần, năng lực, giá trị thương hiệu, số lượng khách hàng, … 

Trở thành công ty có thương hiệu và thương hiệu CND được ứng dụng trong nước vươn ra xa các nước trong khu vực và thế giới trong vòng 10 năm tới.